Quận Hà Đông

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Mã doanh nghiệp 0110099400 Ngày cấp 24/08/2022

Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Quận Hà Đông Ngày bắt đầu hoạt động 18/08/2022

Địa chỉ trụ sở ô số 6, lô số TT3, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại 0976699229 – Fax

Người đại diện Tạ Quang Kiên Điện thoại

Địa chỉ người đại diện P1005, CT3 CC BTLThủ Đô, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giám đốc Điện thoại giám đốc

Kế toán Điện thoại kế toán

Địa chỉ kế toán

Ngành nghề chính Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ Lĩnh vực kinh tế Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Loại hình kinh tế Khác Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá

Cấp chương (755) Doanh nghiệp tư nhân Loại khoản (373) Hoạt động khoa học – công nghệ khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *